Nasi Darczyńcy
Dodane przez Redakcja dnia 07.11.2018 o godz. 15:06

  

 

Kręgielnia RENOMA w Siemianowicach Śl.

Serdecznie dziękujemu Panu Markowi Greinerowi oraz siemianowickiej Renomie za inicjowanie dla naszych podopiecznych turniejów bowlingowych.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach Śl.

Serdeczne podziękowania dla SP13 w Siemianowicach Śl. za zbiórkę nakrętek na rzecz naszych podobiecznych.

 

           Bank Zachodni WBK Oddział w Siemianowicach Śląskich

Stowarzyszenie LODOŁAMACZ pragnie podziękować  Bankowi Zachodniemu WBK oddział w Siemianowicach Śl., za zakup artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci.

                     

 

SODIR 
Biuro Rachunkowe

Stowarzyszenie LODOŁAMACZ pragnie serdecznie podziękować Pracownikom Biura Rachunkowego SODIR za kompleksowe usługi księgowe świadczone dla naszego Stowarzyszenia.

 

 

Walcownia Rur
SILESIA S.A.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe dla podopiecznych Stowarzyszenia LODOŁAMACZ.

 

 

Urząd Miasta Siemianowice

Stowarzyszenie LODOŁAMACZ pragnie serdecznie podziękować Pracownikom siemianowickiego magistratu za życzliwą pomoc w realizowaniu naszej misji wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Panu Prezydentowi i Pracownikom Urzędu Miasta dziękujemy także za stałe otwarcie na potrzeby naszych podopiecznych, za okazywanie im wszelkiej pomocy, a szczególnie za dzielenie się świąteczną radością i podarowanie słodkich prezentów z okazji Mikołaja.

 

 

Siemianowickie Centrum Kultury

Siemianowickiemu Centrum Kultury serdecznie dziękujemy za zorganizowanie wspaniałych koncertów: Siemianowice mają serce i Kapele Serc, z których dochód został przeznaczony dla podopiecznych Stowarzyszenia LODOŁAMACZ.

 

 

Zakład Remontowo-Budowlany DAWID SOWA

Dzięki uprzejmości Pana Dawida Sowy z Zakładu Remontowo-Budowlanego z Siemianowic Śląskich nasz statek znowu mógł dopłynąć do portu w Parku Tradycji i zaprezentować się na Dniach Siemianowic Śląskich. Załoga Lodołamacza serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc.

 

 

HUBERTUS Meble

Serdecznie dziękujemy Panu Hubertowi Lebochowi z firmy HUBERTUS Meble z Siemianowic Śląskich za wsparcie zbiórki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i bezinteresowną pomoc na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

 

 

Aqua-Sprint  
Wodociągi Siemianowickie 

Wodociągom siemianowickim Aqua-Sprint serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników VII Regionalnego Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego, za pomoc w dotarciu naszych podopiecznych na V Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych w Parku Śląskim, a także zawsparcie zbiórki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomoc na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

 

 

ELSTAN 

Panu Stanisławowi Papierkowskiemu oraz firmie Elstan z Siemianowic Śląskich dziękujemy za wsparcie zbiórki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wielokrotną bezinteresowną pomoc na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

 

 
Z.U.H. METRO
Siemianowice Śląskie
ul. Bytkowska 23 lok. 2

Panu Grzegorzowi Bronderowi z firmy METRO z Siemianowic serdecznie dziękujemy za pomoc w przywiezieniu lodołamacza z SCK do jego portu w Zespole Szkół Integracyjnych.
 
 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich

Dyrekcji, opiekunom i młodzieży II LO serdecznie dziekujemy za wsparcie w ramach wolontariatu podopiecznych Stowarzyszenia oraz za pasjonujące popularyzowanie nauki wśród uczniów ZSI.

 

 

Agencja Ubezpieczeniowa PEGAZ
Siemianowice Śląskie 
ul. Świerczewskiego 11

 
Pani Beacie Bregule z Agencji Ubezpieczeniowej PEGAZ serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Dekoratorni Świątecznej podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w ZSI. Dzięki podarowaniu środków na zakup potrzebnych materiałów na stoisko naszego Stowarzyszenia, warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły naszym gościom: uczniom i ich opiekunom wiele radości ze wspólnej zabawy.

 

 

ROSOMAK
Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Spółki Akcyjnej w Siemianowicach Śląskich ROSOMAK za wsparcie finansowe na cele remontowe pomieszczeń edukacyjnych w Zespole Szkół Integracyjnych w ramach wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM

Serdecznie dziękujemy za dwukrotne ufundowanie wszystkim uczniom Zespołu Szkół Integracyjnych słodkich podarunków z okazji mikołajek! W imieniu całej społeczności szkolnej gorąco dziękujemy za Wspaniały Dar Serca! 

 

 

SZPiT "Katowice"

Serdecznie dziękujemy Studenckiemu Zespołowi Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego KATOWICE za podzielenie się świąteczną radością i podarowanie podopiecznym LODOŁAMACZA wspaniałych świątecznych muzycznych prezentów.

 

 

ING Bank Śląski

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Gąsowskiej-Ferdyn, Dyrektor Departamentu Zarządzania Gotówką i Obcymi Usługami Operacyjnymi z ING BANK ŚLĄSKI za przekazanie naszym podopiecznym, uczniom szkoły integracyjnej oraz ich opiekunom, nauczycielom ZSI, wyposażenia sal, z którego będą mogli korzystać w szkolnych klasach i pracowniach.

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne "PRZYSTAŃ"

Składamy serdeczne podziękowania Pani Prezes Zofii Kozioł za przekazynie podopiecznym LODOŁAMACZA smacznych i pełnych witamin owoców oraz za ufundowanie smacznych nagród dla uczestników konkursu "Śniadanie daje moc!

 

 

Grupa WARTA

Składamy serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Hornik z Grupy WARTA S.A. w Katowicach za przekazanie pomocy finansowej na zakup szafek na książki dla uczniów ZSI w Siemianowicach.

 

 

TRADIS

Serdecznie dziękujemy Panu Przemysławowi Mucowi z firmy Tradis Sp. z o.o. za ufundowanie słodkich paczek dla podopiecznych LODOŁAMACZA - wszystkich uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach!

 

 

WFOŚiGW w Katowicach

Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za dwukrotne przekazanie LODOŁAMACZOWI sprzętu komputerowego, z którego będą korzystać podopieczni Stowarzyszenia, uczniowie ZSI, w czasie zajęć szkolnych. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Prezes Gabrieli Lenartowicz.

 

 

k7a7 Pracownia Profesjonalnego Języka i Rozwoju Osobistego

Serdeczne podziękowania składamy Paniom dr Katarzynie Wyszyńskiej i dr Agnieszce Gurbin, nauczycielkom i trenerkom z Pracowni Profesjonalnego Języka i Rozwoju Osobistego k7a7 za wsparcie i promocję naszego Stowarzyszenia. 

 

 

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Dyrekcji ZSAEiO oraz Pani pedagog Izabeli Tomczyk za wsparcie i promocję naszego Stowarzyszenia poprzez włączenie się do akcji zbiórki nakrętek przeznaczonej na cele terapeutyczne, rehabiitacyje oraz edukacyjne dla naszych podopiecznych.

 

 

REMASTER
USŁUGI REMONTOWE
Siemianowice Śl., ul. Bytomska 33/18
 
Panu Krzysztofowi Pietrołajowi oraz Panu Arturowi Pietrołajowi z firmy REMASTER serdecznie dziękujemy za pomoc w przewiezieniu naszego okrętu do Parku Tradycji w Michałkowicach na XXXI Dni Siemianowic oraz do Parku Śląskiego na III Piknik Integracyjny.

 

 

Instytut Urody 
Marzena Partyka

Serdecznie dziękujemy Pani Marzenie i Pani Monice za profesjonalny i interesujący pokaz w ramach zorganizowanych w ZSI warsztatów urody.

 

 

Stowarzyszenie NEURON   

Stowarzyszeniu NEURON bardzo dziękujemy za zaproszenie nas na XIII Paraspartakiadę Śląska i Zagłębia w Dąbrowie Górniczej i zapewnienie naszym podopiecznym pięknych sportowych emocji.

 

  V Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

Wolontariuszom z V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej dziękujemy za wspaniałą opiekę nad uczestnikamiXIII Paraspartakiady Śląska i Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 

 

 

Zespoły folklorystyczne: SIEMIANOWICE, SILESIANIE, DĄBROWIACY i ŚLĄZACZEK

Tancerzom i śpiewakom, muzykom i choreografom z kapel ludowych serdecznie dziękujemy za piękny występ w siemianowickim Amfiteatrze w koncercie charytatywnym KAPELE SERC. Podziękowania składamy za  popis urody, talentu, umiłowanie oraz promowanie tradycji i kultury ludowej. Dzięki Wam zarówno widzowie, jak i nasi podopieczni, zostali szczodrze obdarowani.  

 

 

ZSTiO "MERITUM"

Dyrekcji, opiekunom i młodzieży Zespołu Szkół MERITUM serdecznie dziekujemy za wsparcie naszej akcji w ramach wolontariatu podczes XXIX Dni Siemianowic 

 

 

PIEKARNIA-CUKIERNIA
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

ARTUR FONFARA 
Siemianowice Śl., ul. Mysłowicka 32E

Pani Marzenie Fonfarze z PIEKARNI-CUKIERNI ARTUR FONFARA serdecznie dziękujemy za pomoc w przewiezieniu naszego statku, sztalug i prac artystycznych na koncert charytatywny dla Sandry Siemianowice mają serce oraz za przywiezienie okrętu i całej reszty rzeczy na II Śląski Piknik Integracyjnydo WPKiW.

 

 

e-aktualności Zespołu Szkół Integracyjnych

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Annie Babij za promowanie działalności naszego Stowarzyszenia oraz akcji organizowanych na rzecz naszych podopiecznych w serwisie e-Aktualności ZSI.

 

 

SmartPoint  
Siemianowice Śl.
ul. Orzeszkowej 22

Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Kochankowi - właścicielowi firmy SmartPoint - za ufundowanie banera reklamowego dla naszego Stowarzyszenia.

 

 

TRANSSERWIS

Panu Janowi Płatkowi oraz firmie Transserwis dziękujemy za spontanicznie okazaną pomoc i ufundowanie transportu mikołajkowych paczek dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych.

 

 

Stowarzyszenie Niepełnosprawni Sprawni 

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu za zaproszenie naszych podopiecznych na I Mini Olimpiadę Integracyjną i organizację dojazdu oraz za  perfekcyjne przygotowanie pięknej imprezy sportowej w gościnnym Pogwizdowie. Dziękujemy również za wiele serdecznych zaproszeń i za kapitalne warsztaty plastycznew siedzibie Stowarzyszenia w Katowicach!

 

 

Marian Rosik - artysta malarz

Panu Marianowi Rosikowi serdecznie dziękujemy za zaproszenie nas na swój wernisaż, za ufundowanie wspaniałej nagrody w postaci warsztatów malarskich, za poświęcenie swojego czasu i talentu, a przede wszystkim za okazanie wielkiego serca naszym podopiecznym.

 

 

Otmuchów 
Zakłady Przemysłu Cukierniczego S.A.

Serdecznie dziękujemy za ufundowanie w minionych latach słodkich paczek wszystkim uczniom Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach!

 

 

Imperium Słońca 
Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 
 
Stowarzyszeniu Imperium Słońca dziękujemy za życzliwość przy nawiązaniu współpracy między naszymi stowarzyszeniami oraz chęć dzielenia się bogatym doświadczeniem w działaniu organizacji pozarządowych.

 

 

CASTORAMA 

Dziękujemy firmie CASTORAMA za pomoc na rzecz naszego Stowarzyszenia.

 

 

OBI - sieć marketów budowlanych
Market w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej

Firmie OBIdziękujemy za przekazanie materiałów budowlanych, które będą spożytkowane przy remontach budynku szkolnego.